DOŚWIADCZENIE ZDOBYTE W PRACOWNIACH ARCHITEKTONICZNYCH